Katolickie Stowarzyszenie "Ecclesia: 
ul. Trzebnicka 35 
55-120 Oborniki Śląskie 
 
tel. 71310-13-51 
 
NIP 9151788723 
REGON 021777880 
KRS 0000402304 
e-mail: opp.ecclesia@gmail.com
numer konta: 
94 9583 0009 0018 2663 2000 0001 
(Bank Spółdzielczy w Obornikach Śl.)