Zarząd Katolickiego Stowarzyszenia "Ecclesia: 
 
Zbigniew Małkiewicz - prezes Zarządu 
 
Marcelina Domerecka-Puszczyk 
 
Roman Głowaczewski  
 
Adam Kopyra 
 
Adam Kosowski
Komisja rewizyjna: 
 
Henryk Janiak 
Kazimierz Raczyński 
Tomasz Sokołowski