Zarząd Katolickiego Stowarzyszenia "Ecclesia: 
 
Mariusz Świtalski - prezes Zarządu
 

Grzegorz Filcek - wiceprezes Zarządu

Janusz Rozpara - wiceprezes Zarządu


 Roman Głowaczewski -członek Zarządu 
 
Adam Kosowski -członek Zarządu
Komisja rewizyjna: 
 
Henryk Janiak 
Kazimierz Raczyński 
Tomasz Sokołowski