Statut Katolickiego Stowarzyszenia "Ecclesia"
Status OPP
Sprawozdanie merytoryczne 2014
Sprawozdanie merytoryczne 2015
Sprawozdanie merytoryczne 2016
Sprawozdanie merytoryczne 2017
Sprawozdanie merytoryczne 2018
Sprawozdanie merytoryczne 2019
Sprawozdanie finansowe 2019
Deklaracja członkowska