Witamy na stronie Katolickiego Stowarzyszenia "Ecclesia". 
Stowarzyszenie powstało jesienią 2011 roku w Obornikach Śląskich koło Wrocławia. 
Stowarzyszenie tworzą osoby w różnym wieku i należące do różnych środowisk. Łączy je troska o bieżące sprawy Kościoła katolickiego -rozumianego zarówno jak instytucja, jak i wspólnota wiernych - w ich najbliższej okolicy - parafii i gminie. Szczegółowe cele Stowarzyszenia zapisane są w Statucie (zakładka DOKUMENTY). W tej zakładce znajdują się również sprawozdania merytoryczne z dziłalności Stowarzyszenia jako Organizacji Pożytku Publicznego (od roku 2014, kiedy "Ecclesia" otrzymała taki status). 
Pozostałe informacje w kolejnych zakładkach MENU.

AKTUALNOŚCI

Katolickie Stowarzyszenie "Ecclesia" i Rada Parafialna składają serdeczne podziękowania za udział i hojność podczas siódmego balu charytatwnego, na którym pozyskano środki finansowe w wysokości 8820 zł
Pozyskane środki będą wykorzystane na zakup i montaż zegara na wieży naszego kościoła. 

Bóg zapłać. 


Zbigniew Małkiewicz
 

Prezes StowarzyszeniaW imieniu Katolickiego Stowarzyszenia "Ecclesia" składam podziękowanie 
za przekazanie 1% z odpisu podatku od osób fizycznych za 2017r.
Na konto Stowarzyszenia wpłynęła kwota
10 502,30 zl. Uzyskana kwota oraz środki z 
innej statutowej działalności Stowarzyszenia pozwolą na wcześniej zapowiadany zakup i montaż zegarów na wieży naszego kościoła.
Wszystkim ofiarodawcom i darczyńcom składamy serdeczne Bóg zapłać.

Prezes
Zbigniew  Małkiewicz